Islam

Kejadian Penciptaan Manusia

Saat manusia belum mengenal siapa dirinya, Allah telah menerangkan kejadian penciptaan makhluk bernama manusia dalam kalamnya yang mulia. Betapa manusia adalah makhluk sempurna yang tercipta dengan Kuasa-Nya.

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (Almu’minun [23]:12-14)

Continue reading “Kejadian Penciptaan Manusia”