Family

Aisha Menulis Balon

Tak terasa, sudah hampir setahun Aisha sekolah di TK. Kadang, tanpa disadari, bertambah kemampuannya. Di TK Islam yang menargetkan lulus dengan hafal juz 30, alhamdulillah sangat membantu kami sebagai orang tua murid, untuk membuat anak kami lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur’an.

Seperti di TK pada umunya, sekolah Aisha pun juga sudah mulai mengenalkan anak didiknya huruf-huruf, bahkan mulai membaca.

Continue reading “Aisha Menulis Balon”

Islam

Kejadian Penciptaan Manusia

Saat manusia belum mengenal siapa dirinya, Allah telah menerangkan kejadian penciptaan makhluk bernama manusia dalam kalamnya yang mulia. Betapa manusia adalah makhluk sempurna yang tercipta dengan Kuasa-Nya.

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (Almu’minun [23]:12-14)

Continue reading “Kejadian Penciptaan Manusia”